Grote foto met reizigers


Wat doet Rover?

Rover is een vereniging van OV-reizigers en voor OV-reizigers. Deze reizigers kennen de dagelijkse praktijk in de OV-wereld als geen ander. Als consumentenorganisatie zetten wij ons in om het openbaar vervoer te verbeteren en de belangen van alle reizigers in het openbaar vervoer in onze regio te behartigen.


Rover-afdeling Gouda en Midden-Holland adviseert en overlegt met de volgende organisaties:

 • NS - Regio Randstad Zuid;
 • Stationsoverleg Gouda e.o., met NS, Stationsbeheer, ProRail, Arriva, Fietsersbond, gemeentes Gouda en Nieuwerkerk;
 • Inspraak Driehoek RZG - Zuidplas.In het Rocov Hollands Midden (RHM) neemt Rover deel aan het overleg met:

 • Provincie Zuid-Holland, die opdrachtgever is voor het busvervoer en de treindienst Gouda - Alphen;
 • NS, over de exploitatie van treindienst Gouda - Alphen;
 • ProRail - Regio Randstad Zuid, over o.a. station Gouda;
 • Arriva;
 • Klankbordgroep GroeneHartHopper;
 • Spoorzone Gouda;
 • Gemeenten in Midden-Holland en Rijnstreek over OV-plannen.Onderwerpen die o.a. aan de orde komen:

 • dienstregelingen;
 • materieel;
 • tarieven;
 • OV-chipkaart;
 • informatievoorziening;
 • toegankelijkheid;
 • sociale veiligheid;
 • afhandeling van klachten;
 • fietsvoorzieningen bij stations en haltes;
 • marketingplannen;
 • programmas van eisen;
 • verkeersplannen van provincie en gemeenten.Daarnaast volgen actieve leden van tijd tot tijd cursussen en trainingen om de deskundigheid te bevorderen. 

Meer info over onze activiteiten is te vinden in onze Nieuwsbrieven.

 

   

 

© 1971-2012 Reizigersvereniging Rover | Ontwerp en techniek door AlexIT