Grote foto met reizigers


Busstations

Bij NS-station Gouda zal een nieuw busstation komen. Rover heeft de gemeente van informatie voorzien, hoe een goed busstation kan worden ontworpen. Vaak zien we dat bij veel busstations fouten worden gemaakt. Dat willen we in Gouda voorkomen. Daarvoor hebben we onderstaande literatuur gebruikt:

E. de Boer. Systematisch ontwerpen busstations. TU-Delft.

S. de Boer. Busstations. TU-Delft

Ebbink. Succesvol busstation. Arcadis

Het ROCOV Holland Midden heeft een lijst met voorwaarden voor een goed busstation opgesteld. De gegevens zijn een samenvatting uit genoemde literatuur.

Rover heeft in een tabel de voor- en nadelen onderzocht van een busstation aan de noord- of zuidzijde van het NS-station.

 

 

© 1971-2012 Reizigersvereniging Rover | Ontwerp en techniek door AlexIT