Grote foto met reizigers


Het bereik van bushaltes

Rover afdeling Gouda heeft onderzocht wat het werkelijk bereik van een bushalte in de stad Gouda is. De provincie schrijft in de Concessie (art. 12, lid 5) voor, dat dit een straal van 500 meter om een halte is. Voor zorginstellingen geldt een loopafstand van 500 meter.

Ons onderzoek laat zien, dat het werkelijke bereik van een halte een straal van maximaal 400 meter is. Voor zorginstellingen is de maximale loopafstand 200 meter.
Van dit onderzoek is een presentatie gemaakt: Loopafstanden tussen Huis en Halte.

Dat is te vinden in het onderzoek dat Rover eind 2012 in de Goudse wijk Korte Akkeren heeft gedaan: Gouda op loopafstand II; Aanvullend onderzoek naar het invloedsgebied van bushaltes in de wijk Korte Akkeren (2013). Daaruit kwamen bovenstaande conclusies naar voren.
De berekeningen zijn met het programma Excel uitgevoerd.

In samenwerking met de provincie en de Rocov's in Zuid-Holland is in 2012 door de Haagse Hogeschool onderzoek gedaan bij de stadsdienst in Gouda: Gouda op loopafstand.
De gevonden maximale bereik rond een halte was een straal van 350 m. Maar mogelijk was dit een gevolg van het dichte haltenetwerk. Onze conclusie was, dat er aanvullend onderzoek nodig is. Het resultaat is het bovengenoemde "Gouda op Loopafstand II" geworden.

Een eerder onderzoek in Nederland naar het bereik van haltes werd bij de Zuidtangent en in Hoofddorp gedaan: HOV op loopafstand (2010). Een van de conclusies was dat er meer onderzoek in Nederland nodig is.

Onlangs is een onderzoek in Almere De kringentheorie voor bushaltes gevonden. Het dateerd waarschijnlijk uit 1987. Ook hier blijkt een invloedsgebied van 400 m te voldoen.

 

© 1971-2012 Reizigersvereniging Rover | Ontwerp en techniek door AlexIT